Nordiska Cykelkompaniet är ett ganska unikt företag som har baserat sin verksamhet på att hyra ut och leasa cyklar, samt alla andra fordon som kan kopplas till dessa eller falla under termen cykel. Hit kan du vända dig både som privatperson eller företagare och få veta vad detta företag kan göra för just dig och det du har behov av. Nordiska Cykelkompaniet är nog förmodligen även det enda svenska företag som fortfarande tillverkar cykelsläp. Är det dessutom så att du är en företagare som vill att dina anställda ska få motion på jobbet och det lämpar sig för att bruka cykel, kan du även få specialbyggda cyklar genom en kontakt med Nordiska Cykelkompaniet.

Är du den som verkligen vill satsa pånordiska cykelkompaniet ett miljövänligt företag som använder sig av cyklar i sitt dagliga arbete, kommer du att ha alla chanser i världen att få både specialbyggda cyklar och tillbehör, samt även få just ditt företags logotyp eller slogan på dessa. Detta medför att en kontakt med Nordiska Cykelkompaniet kan bli en början på en perfekt miljöpolicy för både dig och ditt företag, samtidigt som du kommer att få många positiva gensvar från företagshälsan som premierar medvetna företagare som verkligen vet hur det går till att hålla sin personal i form.

Bli en omtyckt företagare tillsammans med Nordiska Cykelkompaniet

Nu kommer det ju inte vara helt säkert att alla i din personal kommer att bli positiva till att använda cykel istället för bilen vid olika transporter eller när det ska ta sig någonstans. Dock kommer det alltid vara så att det är du som är chefen, vilket betyder att det är du som bestämmer. När du nu har infört detta under en tid, kommer säkerligen även din personal att känna av de positiva verkningarna ett miljömedvetet företag har och sin förbättrade kondition.