Vätternrundan

Vätternrundan är ett cykellopp vars distans är 300 kilometer. Till skillnad från övriga liknande lopp är Vätternrundan till för alla som vill delta oavsett erfarenhet. Det populära evenemanget äger årligen rum helgen före midsommar och lockar deltagare från hela Norden. Själva loppet såväl börjar som slutar i Motala och går självfallet runt den vackra sjön Vättern.

Vätternrundan är till för alla

Eftersom Vätternrundan klassas som motionslopp finns inga officiella resultatlistor. Med andra ord kan man inte satsa pengar på cykelloppet eftersom spelbolagen inte har några resultat att utgå ifrån. Dock finns det många andra alternativ när det gäller att betta på sport. Det kan exempelvis handla om att spela på olika matcher i fotboll eller i ishockey. Alla deltagare i Vätternrundan fäster däremot ett individuellt datachip på sin hjälm. Genom datachipet registreras cyklistens tid på vätternrundanflertalet punkter längs med banan. Samtliga starttider och resultat kan därför publiceras på Vätternrundans hemsida, men enbart deltagare får tillgång till de lösenordsskyddade resultaten.

Starten pågår traditionellt från klockan 19.30 på fredagen till 06.00 på lördag morgon. Cyklisterna delas upp i grupper på 60-70 personer och avgången sker varannan minut. Från och med 2010 började man med ett nytt koncept där de snabba cyklisterna får starta 12.00 på lördagen. Poängen med grupperingen och den skilda starten för snabbare deltagare är att minska antalet omkörningar. På så sätt minskar även risken för olyckor och trafiksäkerheten kan upprätthållas.

Vätternrundan ordnades för första gången redan år 1966 då 334 personer deltog i loppet som fortsättningsvis är 297 kilometer långt. År 2015 var det tre stycken cyklister som deltagit i samtliga lopp sedan starten och dessa hyllas genom att kallas pionjärer. Vill man själv delta i Vätternrundan kan man anmäla sig från och med november året innan. Eftersom loppet är oerhört populärt tar platserna tyvärr slut snabbt. Poängteras börs att Vätternrundan inte är någon tävling och att alla oavsett erfarenhet får delta. Dock rekommenderas att man cyklar och tränar tillräckligt före loppet för att man på ett säkert sätt skall kunna avverka den långa sträckan.